Product Owner

About Bizcuit:

Bizcuit is a fast growing Fintech in the Dutch market disrupting SME financial & administration technology. For this, we need an Product Owner that wants to make an impact by expanding our next generation cloud platform, API-based services and SME super app that enable SMEs to run their business easy, quick and secure.

If you are driven by the desire to deliver real value to SMEs and you share our passion to make the lives of entrepreneurs easier, then read further!

What are you going to do as a Product Owner at Bizcuit?

You will be responsible for the end-to-end delivery of various products, working closely with developers, product designers and senior management to not only ensure proper execution of the company vision but be a driving force in that vision. You will take full ownership of the product, the prioritisation of new features and enhancements to existing features. Besides that you will thrive to continuously bring the product to the next level.

This is what we ask from you:

 • Over six years of experience as Product Owner or other role in Product Management, preferably with digital financial or banking products (the level of the position depends on your experience)
 • A proven track record of product launches where you have demonstrated ownership and taken a product from concept to launch, driving product vision, creating product roadmaps, driving UX decisions, and steering technical implementation discussions
 • Experience realizing smart designs, use stories, proof of concepts, prioritising work, and measuring the success of outcomes
 • Sharp analytical and problem-solving skills
 • Outstanding written and verbal communication skills
 • Expertise in working with customers, partners and internal stakeholders and using data to lead decision making
 • You are available for 40 hours a week

This is what you are looking for in a job:

 • Joining a multicultural team in a fast scaling Fintech
 • Building new & smarter solutions for SMEs
 • Quick personal and professional growth through gaining a broad experience in payments, bookkeeping & cloud (and a budget for personal development)
 • A good salary based on your experience
 • Working in a pleasant and informal team
 • 28 vacation days
 • Reimbursement of travel expenses
 • Sociable Friday drinks and team outings
 • Is there anything missing for you? Ask us!

Are you our new Product owner? Please contact our HR team at jobs@bizcuit.nl.
Acquisition in response to this advertisement is not appreciated.

Over Bizcuit

Bizcuit is een snel groeiende en ambitieuze Fintech in de Nederlandse markt die de administratie voor ondernemers zo leuk en makkelijk mogelijk wil maken. Geen gedoe met verschillende tools. Alle documenten, bankrekeningen en betaalopdrachten handig in één app. Zo hebben ondernemers meer tijd om te doen waar ze echt goed in zijn: ondernemen .

Als je onze passie om het leven van ondernemers makkelijker te maken deelt, lees dan verder!

Wat ga je doen als Product Owner bij Bizcuit?
Je bent verantwoordelijk voor de end-to-end oplevering van verschillende producten, werkt nauw samen met ontwikkelaars, product designers en het management om niet alleen te zorgen voor een goede uitvoering van de bedrijfsvisie, maar ook om het zijn van een drijvende kracht achter die visie. Je neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het product, de prioritering van nieuwe functies en verbeteringen aan bestaande functies. Daarnaast streef je er naar het product continu naar een hoger niveau te tillen.

Dit vragen we van jou:

 • Meer dan zes jaar ervaring in Product Management, bij voorkeur met digitale financiële of bancaire producten (het niveau van de functie is afhankelijk van je ervaring)
 • Een bewezen track record van productlanceringen waarbij je ownership hebt laten zien en een product van concept tot lancering hebt gebracht, productvisie hebt aangestuurd, product roadmaps hebt gemaakt, UX-beslissingen hebt aangestuurd en technische implementatiediscussies hebt gestuurd
 • Ervaring met het realiseren van slimme ontwerpen, gebruik maken van stories, proof of concepts, het prioriteren van werk, en het meten van het succes van de uitkomsten
 • Scherpe analytische en probleemoplossende vaardigheden
 • Uitstekende schriftelijke en verbale communicatievaardigheden
 • Expertise in het werken met betrokken partijen en het gebruik van gegevens om de besluitvorming te leiden
 • Je bent beschikbaar voor 40 uur per week vanaf april of mei

Dit zoek jij verder in een baan:

 • Meer dan zes jaar ervaring in Product Management, bij voorkeur met digitale financiële of bancaire producten (het niveau van de functie is afhankelijk van je ervaring)
 • Een bewezen track record van productlanceringen waarbij je ownership hebt laten zien en een product van concept tot lancering hebt gebracht, productvisie hebt aangestuurd, product roadmaps hebt gemaakt, UX-beslissingen hebt aangestuurd en technische implementatiediscussies hebt gestuurd
 • Ervaring met het realiseren van slimme ontwerpen, gebruik maken van stories, proof of concepts, het prioriteren van werk, en het meten van het succes van de uitkomsten
 • Scherpe analytische en probleemoplossende vaardigheden
 • Uitstekende schriftelijke en verbale communicatievaardigheden
 • Expertise in het werken met betrokken partijen en het gebruik van gegevens om de besluitvorming te leiden
 • Je bent beschikbaar voor 40 uur per week

Dit zoek jij verder in een baan:

 • Deel uitmaken van een multicultureel team in een snelgroeiende Fintech
 • Nieuwe & slimmere oplossingen bouwen voor het MKB
 • Snelle persoonlijke en professionele groei door het opdoen van een brede ervaring in betalingen, boekhouding & Cloud (en een budget voor persoonlijke ontwikkeling)
 • Een goed salaris op basis van je ervaring
 • Werken in een gezellig en informeel team
 • 28 vakantiedagen
 • Vergoeding van reiskosten
 • Gezellige vrijdagborrels en teamuitjes
 • Ontbreekt er iets voor jou? Vraag het ons!

Ben jij onze nieuwe Product Owner? Neem contact op met ons HR team via jobs@bizcuit.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.