e-Boekhouden.nl

Je kunt nu je e-Boekhouden.nl boekhouding in Bizcuit koppelen om je openstaande posten in te zien, goed te keuren en direct te betalen via je gekoppelde bankrekening.

Wat kun je met deze koppeling doen?

  • Openstaande posten inzien
  • Bijbehorende factuur bekijken
  • Openstaande posten betalen
Terug naar Koppelingen